کاهش ۱۰ درصدی دبی آب در قنوات خراسان شمالی

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر تمامی قتات‌های موجود در استان با کاهش ۱۰ درصدی دبی آب مواجه هستند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش