کاهش یک درصدی تلفات برق ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه دارد

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو گفت:هزینه مورد نیاز برای کاهش هر یک درصد از تلفات شبکه توزیع برق کشور، ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: بولتن نیوز - 3 ماه پیش