کاهش کاغذ بازی و تخلفات اداری با راه اندازی و اجرای سامانه جامع گمرک

با راه اندازی و اجرای سامانه جامع امور گمرکی کاغذ بازی و تخلفات اداری به حداقل می رسد و سرعت اظهار کالا افزایش می یابد.

ادامه مطلب

view:53 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش