کاهش محبوبیت مرکل در پی تنش ها درباره سیاست‌های مربوط به پناهجویان

اختلاف میان احزاب حاکم آلمان باعث شد تا محبوبیت روسای احزاب آلمان از جمله صدراعظم این کشور کاهش یابد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: ویستا - 4 ماه پیش