کاهش سن بزهکاری و افزایش استفاده از مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان نگران‌کننده‌است فرصتی برای فعالیت پرورشی در مدارس نیست رویکرد آموزش و پرورش تربیت‌محوری نیست

مشاور عالی وزیر در امور همکاری با حوزه های علمیه کاهش سن بزهکاری و افزایش استفاده از مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان را نگران‌کننده عنوان کرد.

ادامه مطلب

view:14 منبع: ایلنا - 2 ماه پیش