کاهش سن بزهکاری و افزایش استفاده از مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان نگران‌کننده‌است دانش‌آموزان هیچ فرصتی برای فعالیت پرورشی در مدارس ندارند رویکرد آموزش و پرورش تربیت‌محوری نیست

مشاور عالی وزیر در امور همکاری با حوزه های علمیه کاهش سن بزهکاری و افزایش استفاده از مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان را نگران‌کننده عنوان کرد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: ایلنا - 5 ماه پیش