کاهش دسته جمعي قيمت انواع سکه؛ دلار 36 تومان افت کرد

قيمت انواع سکه در بازار امروز تهران، با افت دسته جمعي همراه بود و هر دلار آمريکا نيز با کاهش 36 توماني به قيمت 4408 تومان معامله شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش