کاهش بهای نفت ثبات در بازار طلا

افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا باعث کاهش قیمت طلای سیاه شد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش