کاهش آسیب های اجتماعی با حضور پر رنگ بسیج در جامعه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارقزوین گفت : حضور پر رنگ بسیج در صحنه جامعه، آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد .

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش