کامنت جالب هوادار پرسپولیس علیه مهدی طارمی عکس

مهدی طارمی علی رغم اینکه بازیکن خوبی برای پرسپولیس بود اما در مقاطع مختلف حاشیه ها و هزینه های زیادی برای این تیم و هوادارانش ایجاد کرد.

ادامه مطلب

view:70 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش