کاشت نخل های فرسوده بلوار ساحلی بندرعباس را نازیبا کرده است

شهردارآنلاین: عضو شورای شهر بندرعباس گفت: کاشت نخل های فرسوده بلوار ساحلی بندرعباس را نازیبا کرده است.

ادامه مطلب

view:35 منبع: شهردار انلاین - 6 ماه پیش