کاسبی جدید شرکت‌های اقساطی فروش خودرو مردم خودرویی که وجود نداشت خریدند!

برخی شرکت‌های خودرویی نیمی از پول خودرو را به‌ عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند درحالی خودرویی برای تحویل وجود ندارد.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش