کار سخت زیزو برای شکست طلسم تساوی‌ها

پس از سه تساوی پیاپی در لالیگا، حال شاگردان زیدان به دنبال کسب ‌اولین پیروزی در خانه بتیس هستند، کاری که با توجه به آمار اخیر‌ رئال در سویل، دشوار خواهد بود.

ادامه مطلب

view:199 منبع: ورزش ۳ - 2 سال پیش