کار زشت و باور نکردنی کارمند مهدکودک با پسر بچه بی گناه تصویر

کودک یک ساله ای که توسط یکی از کارمندان مهدکودکی واقع در مینیاپولیس به دار آویخته شده بود به کمک پدر و مادر یکی دیگر از کودکان این مرکز از مرگ حتمی نجات یافت. یکی از پرسنل مهدکودکی در مینیاپولیس، امریکا قصد داشت کودک یک ساله ای را دار بزند که با حضور والدین کودک دیگری از محل گریخت. خوشبختانه حضور والدین یکی دیگر از کودکان مهد در آن لحظه منجر به نجات قربانی شد. این زوج به سرعت پسر یک ساله را به بیمارستان انتقال دادند. متهم با مینی ون طلایی که از محل متواری شده بود در حین فرار با عابر پیاده و دوچرخه ...

ادامه مطلب

view:182 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش