کاری که به محبوبیت مسعود شجاعی اضافه کرد عکس

کاپیتان تیم ملی فوتبال ضمن دیدار با اعضای بسیج دانشگاه شهید چمران اهواز، از اختصاص سه دستگاه آب‌شیرین‌کن به مناطق محروم جنوبی کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: فردا - 4 ماه پیش