کارگردان مادر قلب اتمی به خاطر "گلزار"، اسلحه‌اش را روی شقیقه‌ام گذاشت!

 امیر سیدزاده :هیچ وقت بخاطر عملکرد اشتباه علی احمدزاده به عنوان یک کارگردان، حق و حقوق ۵۰، ۶۰ نفر و حق معنوی یک فیلم ساخته شده را نباید زیرسوال ببرند و در نظر گرفته نشود.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش