کارگرانِ «بهشت زهرا» دارای شورا شدند

در روزهای گذشته، پس از دو سال وقفه، انتخابات شورای اسلامی کار در بهشت زهرا برگزار شد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: نکو نیوز - 9 ماه پیش