کاروان ناشنوایان ایران در جایگاه هفتم المپیک قرار گرفت

در پایان رقابت‌های المپیک ناشنوایان در سامسون ترکیه، کاروان ورزشی امام رضا (ع) از ایران در جایگاه هفتم ایستاد.

ادامه مطلب

view:82 منبع: آفتاب - 1 سال پیش