کارت هوشمند ملی کی به مقصد می رسد؟

کارت هوشمند ملی، خیلی سال ها بر سر زبانها است اما فرآیند پیچیده و زمانبر صدور این کارت شهروندان را با مشکلاتی روبرو کرده و بسیاری هنوز آن را دریافت نکرده اند.

ادامه مطلب

view:169 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش