کارآفرینی جانباز دوران دفاع مقدس در کهگیلویه فیلم

جانباز کارآفرین با راه اندازی طرح پرورش ماهی و مرغ بومی در بخش دیشموک برای بسیاری از جوانان کهگیلویه ای شغل ایجاد کرده است.

ادامه مطلب

view:23 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش