کارآفرینان جوان و خلاق، مزیت امروز اقتصاد کشور است

خوانساری گفت:مزیت امروز اقتصاد ایران کارآفرینان جوان و خلاق با انگیزه است که قصد دارند با شرکت های بزرگ جهان تبادل اطلاعات داشته باشند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش