چین و روسیه متحدین راهبردی ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر رابطه راهبردی ایران با چین و روسیه، گفت: کشور‌های اروپایی تاب زیادی برای مقاومت در مقابل فشار‌های آمریکا ندارند.

ادامه مطلب

view:36 منبع: افکار - 4 ماه پیش