چین و امارات صدرنشین لیست واردات و صادرات ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری، دو کشور چین و امارات متحده عربی در صدر آمار مربوط به صادرات و واردات کشور قرار دارند. بر این اساس؛ کشور چین طی سه ماهه نخست سال جاری ۸۸۶ هزار و ۶۱۳ تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون و ۸۹۳ هزار دلار به ایران وارد کرده است که از این حیث در رتبه نخست کشورهای طرف معامله در واردات به ایران قرار دارد. واردات انجام شده از چین به ایران از لحاظ وزنی ۱۰.۵۹ درصد و از لحاظ ارزش ۲۶.۰۹ درصد از کل ارزش واردات ایران در این مدت را شامل می‌شود. این در حالی است که در سه ماهه نخست سال گذشته میزان واردات از چین به ایران ۹۴۱ هزار و ۱۴۳ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون و ۹۷۱ دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱۰.۸۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۲.۰۷ درصد از کل واردات ایران را شامل می شد. بررسی ها نشان می دهد میزان واردات از چین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۵.۷۹ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۱۴.۹۵ درصد افزایش داشته است. همچنین ایران در سه ماهه نخست سال جاری ۶ میلیون و ۴۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار به چین صادرات داشته است که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام بوده است. صادرات انجام شده به چین از لحاظ وزنی ۲۳.۳۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۹.۳۳ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می شود و چین را در رتبه نخست مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار داده است. صادرات ایران به چین در سه ماهه نخست سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۴۵۹ هزار دلار بوده که از لحاظ وزنی ۲۶.۵۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۱.۰۶ درصد از صادرات کل ایران را شامل می شد. بنابراین میزان صادرات ایران به چین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۲.۸۳ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۶.۰۸ درصد افزایش داشته است. کشور امارات متحده عربی طی سه ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۲۴۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار به ایران وارد کرده است که از این حیث در رتبه دوم کشورهای طرف معامله در واردات به ایران قرار دارد. واردات انجام شده از امارات متحده عربی به ایران از لحاظ وزنی ۱۴.۸۴ درصد و از لحاظ ارزش ۱۵.۰۴ درصد از کل ارزش واردات ایران در این مدت را شامل می‌شود. این در حالی است که در سه ماهه نخست سال گذشته میزان واردات از امارات متحده عربی به ایران یک میلیون و ۱۳۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۸۴۱ دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۱۳.۱۱ درصد و از لحاظ ارزش ۱۸.۶۲ درصد از کل واردات ایران را شامل می شد. بررسی ها نشان می دهد میزان واردات از امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۹.۵۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۲۱.۴۶ درصد کاهش داشته است. ایران در سه ماهه نخست سال جاری ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار به امارات متحده عربی صادرات داشته است که از لحاظ وزنی ۲۳.۳۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۹.۳۳ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می شود که از این حیث امارات دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌رود. صادرات ایران به امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال گذشته ۴ میلیون و ۴۲۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۶۸۶ هزار دلار بوده که از لحاظ وزنی ۱۵.۷۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۴.۷۱ درصد از صادرات کل ایران را شامل می شد. بنابراین میزان صادرات ایران به امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲.۷۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۳.۵۷ درصد افزایش داشته است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: آنا - 4 ماه پیش