چین در واکنش به اظهارات ترامپ

وزیر امور خارجه چین امروز (پنجشنبه) تاکید کرد: روابط چین ـ آمریکا با ابهامات جدیدی رو به روست اما با احترام به منافع اصلی می‌توان این روابط را همچنان با ثبات نگه داشت و تنها خواست یک نفر نمی‌تواند مانع روابط این کشور شود.

ادامه مطلب

view:169 منبع: پارسینه - 1 سال پیش