چگونه بر حس بویایی‌ تسلط پیدا کنیم؟

برخی با استشمام بوهای متفاوت خاطرات متفاوتی در ذهنشان زنده می شود. حس بویایی یک حس بسیار قدرتمند است که علاوه بر زنده کردن یاد خاطرات میتواند قدرت‌هایی دیگری نیز داشته باشد. برای مثال افرادی هستند که با بوییدن عطرهای متفاوت جزییات بسیار دقیقی از منبع آن بو بدهند. شما نیز میتوانید با انجام چند گام ساده این قدرت را به دست آورید.

ادامه مطلب

view:37 منبع: تابناک - 10 ماه پیش