چين: در جنگ تجاري بايد جنگيد

خبرگزاري آريا - پکن - ايرنا - سخنگوي وزارت بازرگاني چين گفت «در نبرد تجاري براي اينکه از منافع حراست شود چاره اي جز جنگيدن نيست».

ادامه مطلب

view:1 منبع: آریا - 1 هفته پیش