چه کسی وکیل مدافع ترامپ در اتحادیه اروپاست؟

رمزگشایی از اظهارات ترزا می‌نشان می‌دهد که وی قائل به "تسلیم اروپا" در برابر ایالات متحده آمریکاست.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش