چه کسی مانع واگذاری ایران ایر شد

برای واگذاری شرکت هایی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی مذاکرات آن با خریدار صورت گرفته بود و تا مرحله مزایده پیش رفته بودیم ولی جلوی آن گرفته شد - شعارسال:"رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری شرکت هایی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی مذاکرات آن با خریدار صورت گرفته بود و تا مرحله مزایده پیش رفته بودیم ولی جلوی آن گرفته شد عبدالله پوری حسینی درباره چالش های سازمان خصوصی سازی گفت: در بعضی از کشور ها ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:6 منبع: قطره - 3 ماه پیش