چه کسی دکمه پایان فیلترینگ «تلگرام» را فشار داد؟

اگر رئیس جمهور آنقدر قدرت دارد که تلگرام را رفع فیلتر کند،چرا از این قدرت برای عدم توقیف آن استفاده نکرد و 15 روز فیلتر این پیام رسان ادامه داشت،اگر قدرت نداشت که مانع فبلتر شدنش شود،چگونه قدرت رفع فیلترینگ این پیام رسان را به دست آورد؟ چگونه است فیلترینگ بر عهده یک نهاد امنیتی گذاشته می شود؛ اما رفع فیلتر به رئیس جمهور نسبت داده می شود؟ چه خبر است واقعا؟

ادامه مطلب

view:40 منبع: برترین ها - 9 ماه پیش