چه کسی در هیئت نظارت بر برجام دستور سکوت صادر کرده است؟

به نظر می‌رسد که تفکری در هیئت نظارت بر اجرای برجام حاکم است که می‌گوید آمریکا اگر برجام را پاره هم کرد ایران بایستی به تعهدات خود پایبند باشد.

ادامه مطلب

view:74 منبع: جنوب نیوز - 10 ماه پیش