چه عواملی در توزان محصولات کشاورزی تاثیرگذار است؟

قائم مقام خانه کشاورزی گفت: الگوی کشت راهکار مناسبی برای تولید متوزان محصولات کشاورزی،کنترل عرضه و تقاضا و قیمت هاست.

ادامه مطلب

view:121 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش