چهارمحال وبختیاری پایلوت طرح"بن پاداش سواد آموزی"

طرح ازمایشی "بن پاداش سواد آموزی" در چهارمحال وبختیاری آغاز شد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 هفته پیش