چهارمحال وبختیاری پایلوت طرح"بن پاداش سواد آموزی"

طرح ازمایشی "بن پاداش سواد آموزی" در چهارمحال وبختیاری آغاز شد.

ادامه مطلب

view:98 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش