چهارمحال وبختیاری پایلوت طرح"بن پاداش سواد آموزی"

طرح ازمایشی "بن پاداش سواد آموزی" در چهارمحال وبختیاری آغاز شد.

ادامه مطلب

view:84 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش