چشم انتظاری مردم به عمل مسئولان فیلم

مردم صبور این سرزمین چشم انتظار توجه و نگاه مسئولانشان به مسائل هستند.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش