چشم انتظاری مردم به عمل مسئولان فیلم

مردم صبور این سرزمین چشم انتظار توجه و نگاه مسئولانشان به مسائل هستند.

ادامه مطلب

view:43 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش