چشم انتظاری مردم به عمل مسئولان فیلم

مردم صبور این سرزمین چشم انتظار توجه و نگاه مسئولانشان به مسائل هستند.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش