چرا واردات ماهی «تیلاپیا» ممنوع شد؟

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، ماهی تیلاپیا را فاقد ارزش و کیفیت غذایی دانست و توضیحاتی را درباره چرایی ممنوعیت واردات این ماهی ارائه کرد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش