چرا واردات ماهی «تیلاپیا» ممنوع شد؟

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، ماهی تیلاپیا را فاقد ارزش و کیفیت غذایی دانست و توضیحاتی را درباره چرایی ممنوعیت واردات این ماهی ارائه کرد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش