چرا هیچ عکسی از همسر شاهرخ استخری در فضای مجازی نیست

شاهرخ استخری در خصوص عدم وجود عکسی از همسرش در سایت ها و فضای مجازی توضیحاتی را در برنامه صبح خلیج فارس ارائه داد.

ادامه مطلب

view:173 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش