چرا ترامپ نمی‌تواند مانند کره شمالی با ایران نشست برگزار کند؟

از دیدگاه سالوین نمی‌توان با اقدامات ساده در روابط ایران و آمریکا تغییر اساسی ایجاد کرد بلکه حصول پیشرفت در این زمینه مستلزم مذاکرات سخت و اقدامات اعتمادسازی است. بی‌دلیل نبود که حصول برجام برای دولت اوباما چندین سال وقت گرفت. نمی‌توان این دستاورد را تکرار کرد در حالی که نابودگر آن در قدرت حضور دارد.

ادامه مطلب

view:3 منبع: فرارو - 3 ماه پیش