چرا ایران برای روسیه مهم است؟ صفراُف: اگر روسیه در شرایط ایران بود به هیچ‌وجه برجام را امضا نمی‌کرد تایید دیدار «سردار سلیمانی» با «ولادیمیر پوتین»

ما تعجب کردیم ایران برای اعتمادسازی با فروتنی شرایط غیرمنصفانه غرب را در برجام و محدویت‌ها را پذیرفت و صنعت هسته‌ایش را معطل و برجام را امضا کرد. اگر روسیه در شرایط ایران بود به هیچ‌وجه برجام را امضا نمی‌کرد. عملکرد ایران در برجام برای روسیه درس و عبرت است.

ادامه مطلب

view:28 منبع: رجا - 4 ماه پیش