چرا احمدی نژادی‌ها از درک رفتار قاسم سلیمانی عاجزند؟!

چرا احمدی نژاد و احمدی نژادی ها، از درک رفتار قاسم سلیمانی عاجزند؟ مگر قاسم سلیمانی نمی داند که فرصت طلبانی چون احمدی نژادی ها در کمین هستند؟ مگر نمی داند که اختلاف نظر روحانی و سپاه پاسداران چه اندازه است و هر آن ممکن است بخشی از این اختلاف رخ بنماید؟

ادامه مطلب

view:15 منبع: برترین ها - 4 ماه پیش