چراغ سبز شورای امنیت به عربستان

دولت یمن و جنبش انصارالله با صدور دو بیانیه تاکید کردند: جنایت اخیر متجاوزان به سرکردگی عربستان در صعده با چراغ سبز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است.

ادامه مطلب

view:87 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش