چای خانه ها اجازه عرضه دخانیات ندارند

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه صنف چایخانه‌ها فقط مجوز عرضه چای را دارند، گفت: هیچ کدام از این قهوه خانه‌ها جواز عرضه قلیان را ندارند.

ادامه مطلب

view:107 منبع: برترین ها - 1 سال پیش