چاپ کتاب گزارش اقدام های انجام شده دانشگاه علوم پزشکی در زلزله

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از چاپ کتاب گزارش اقدام های انجام شده دانشگاه علوم پزشکی در زلزله 21 آبان 96 خبر داد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش