چالش جدید اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر حقوق شهروندی

ترزا می‌نخست وزیر انگلیس موضع مخالف و متضادی را در برابر اتحادیه اروپا در موضوع حقوق شهروندی گرفته است.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش