چاق‌ها در بانه اضافه‌کاری نمی‌گیرند! عکس

نامه رییس مرکز بهداشت بانه کردستان به خانه‌های بهداشت مبنی بر قطع اضافه‌کاری و کارانه کارمندان چاق در صورت نرسیدن به وزن مطلوب!

ادامه مطلب

view:75 منبع: فردا - 1 سال پیش