چادر ملو در رکود

بازار سنگ آهن در کشور ما مشکلات خاص خودش را دارد، مسائل و معضلاتی که اگر فکری به حال آنها نشود و تصمیم درستی گرفته نشود، آینده خوبی نمی توان برای شرکت های معدنی در این حوزه و کارگران آنها متصور شد./ یکی از دلایلی که برای کاهش سودآوری شرکت های تولید کننده سنگ آهن مطرح است، بحث سیاست هایی دولتی است، دولت در بودجه 97، تعرفه 15 درصدی برای صادرات سنگ آهن پیشنهاد داده است که این موضوع موجب نگرانی و واکنش شرکت های سنگ آهن شده است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: شفاف نیوز - 10 ماه پیش