پیکان هم بازیکنان استقلال را نمی خواهد

با وجود اینکه مجتبی جباری و سجاد شهبازداده از بازیکنانی هستند که احتمالا از استقلال جدا می شوند اما مقصد بعدی آنها پیکان هم نیست.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش