پیکان هم بازیکنان استقلال را نمی خواهد

با وجود اینکه مجتبی جباری و سجاد شهبازداده از بازیکنانی هستند که احتمالا از استقلال جدا می شوند اما مقصد بعدی آنها پیکان هم نیست.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش