پیوستن مادر شهیدان «خوش لفظ» به فرزندان شهیدش

مادر شهیدان «خوش لفظ» در سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.

ادامه مطلب

view:36 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش