پیش بینی هوای دوشنبه ۹ مرداد ماه

اداره کل هواشناسی استان گلستان ، هوای امروز استان را به شرح زیر پیش بینی کرده است.

ادامه مطلب

view:37 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش