پیش بینی هوای استان گلستان سه شنبه ۲۶ تیر ماه

اداره کل هواشناسی استان گلستان، هوای امروز استان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش