پیش بینی زلزله با دقت ۷۰ درصد

تاکنون کسی توانایی پیش بینی زلزله را نداشته، اما یک مخترع توانسته بسیاری از زمین لرزه های اخیر کشور را پیش بینی کند با این وجود حمایتی از وی صورت نگرفته است.

ادامه مطلب

view:71 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش