پیش بینی جوی پایدار برای دوازدهم بهمن ۹۶ استان مرکزی

پیش بینی هواشناسی حکایت از جوی پایدار در استان مرکزی برای دوازدهمین روز بهمن دارد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش